1393/09/30    06:03      

معرفی

تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom )

شرکت تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom | تاپ کام ) یک شرکت مهندسی مخابراتی و انفورماتیکی (ICT) است که در سال 1383 به همت چندین تن از متخصصان با تجربه صنعت IT و مخابرات تاسیس شد. زمانیکه شرکت­هایی چون شرکت ارتباطات سیار برخی از پروژه های اصلی خود را به بخش خصوصی واگذار می­کرد این شرکت با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود که سالها در بخش­های مختلف IT و مخابرات ...تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom )شرکت تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom | تاپ کام ) یک شرکت مهندسی مخابراتی و انفورماتیکی (ICT) است که در سال 1383 به همت چندین تن از متخصصان با تجربه صنعت IT و مخابرات تاسیس شد. زمانیکه شرکت­هایی چون شرکت ارتباطات سیار برخی از پروژه های اصلی خود را به بخش خصوصی واگذار می­کرد این شرکت با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود که سالها در بخش­های مختلف IT و مخابرات ... تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom )شرکت تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom | تاپ کام ) یک شرکت مهندسی مخابراتی و انفورماتیکی (ICT) است که در سال 1383 به همت چندین تن از متخصصان با تجربه صنعت IT و مخابرات تاسیس شد. زمانیکه شرکت­هایی چون شرکت ارتباطات سیار برخی از پروژه های اصلی خود را به بخش خصوصی واگذار می­کرد این شرکت با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود که سالها در بخش­های مختلف IT و مخابرات ... تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom )شرکت تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom | تاپ کام ) یک شرکت مهندسی مخابراتی و انفورماتیکی (ICT) است که در سال 1383 به همت چندین تن از متخصصان با تجربه صنعت IT و مخابرات تاسیس شد. زمانیکه شرکت­هایی چون شرکت ارتباطات سیار برخی از پروژه های اصلی خود را به بخش خصوصی واگذار می­کرد این شرکت با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود که سالها در بخش­های مختلف IT و مخابرات ... تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom )شرکت تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom | تاپ کام ) یک شرکت مهندسی مخابراتی و انفورماتیکی (ICT) است که در سال 1383 به همت چندین تن از متخصصان با تجربه صنعت IT و مخابرات تاسیس شد. زمانیکه شرکت­هایی چون شرکت ارتباطات سیار برخی از پروژه های اصلی خود را به بخش خصوصی واگذار می­کرد این شرکت با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود که سالها در بخش­های مختلف IT و مخابرات ..شرکت تکوین ارتباطات پیشرو ( TopCom | تاپ کام ) یک شرکت مهندسی مخابراتی و انفورماتیکی (ICT) است که در سال 1383 به همت چندین تن از متخصصان با تجربه صنعت IT و مخابرات تاسیس شد. زمانیکه شرکت­هایی چون شرکت ارتباطات سیار برخی از پروژه های اصلی خود را به بخش خصوصی واگذار می­کرد این شرکت با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود که سالها در بخش­های مختلف IT و مخابرات ...

 

بیشتر
  • دکل مخابراتی
  • 6
  • TOPCOM MA5616
  • TOPCOM 3G Dongle


          فروش استثنایی ...
  Large Capacit The MA5600 supports 64-port ...
High Integration Chassis dimensions: 442 mm (W) ...
Smooth Evolution By supporting V5, H.248, and Session ...
Upswing of services poses a gigantic challenge for ...
Overview With the requirements of communication services ...
پروژه TKS (کلید در دست) به لطف خدا پس از سال ها تجربه ...
پروژه SWAP 2G to 3G -LTE یکی از جدید ترین تکنولوژی ...

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت تکوین ارتباطات پیشرو می باشد طراحی سایت و پیاده سازی : ایده پویا